Tuis

Welkom by Arendsig Akademie.

Missie

Arendsig Akademie het ten doel om koste-effektiewe kursusse aanlyn beskikbaar te stel wat beide op Suid-Afrikaanse onderwysbeleid en ‘n gevestigde navorsingsbasis gebaseer is om die deurlopende professionele ontwikkeling van onderwysers te ondersteun. Indien daar egter ‘n behoefte is om ‘n werkswinkel by ‘n skool aan te bied, kan dit gereël word indien reis-, verblyf- en oorhoofse kostes gedek word.

Visie

Arendsig Akademie het ten doel om selfgerigte, koöperatiewe onderwysers te ontwikkel. Onderwysers wat gewillig is en oor die vermoë beskik om die verantwoordelikheid vir hul eie leer op te neem om sodoende die gehalte van die Suid-Afrikaanse onderwyssisteem te verbeter.

Strategieë

Strategieë wat aangewend word, is gebaseer op vereistes wat in verskeie Suid-Afrikaanse beleiedsdokumente met betrekking tot effektiewe professioneleontwikkelingsaktiwiteite uiteengesit is om seker te maak dat professioneleontwikkelingsaktiwiteite:

 • koste-effektief is
 • volhoubaar is
 • toegang tot professionele ontwikkeling verbeter
 • nie met ‘n onderwyser se dagtaak inmeng nie
 • onderwysers se rekenaarvaardighede verbeter
 • onderwysers se rekenaargeletterdheid verbeter
 • samewerking tussen onderwysers van alle rasse en plekke verbeter
 • selfgerigte leer bevorder
 • op ‘n deursigtige manier geëvalueer kan word
 • onderwysers lei om van die voorsiener onafhanklik te raak
 • nou werk, maar maklik aangepas kan word om in toekomstigte situasies ook te werk.